pixelcode

Audit

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku

V audítorstve pôsobíme už viac ako 25 rokov. Za toto obdobie sme vykonali audity v spoločnostiach pôsobiacich v rôznych odvetviach od najrôznejších služieb, informačných technológií, cez cestovný ruch, logistiku, distribúciu až po stavebníctvo. Mali sme možnosť spolupracovať s lokálnymi aj zahraničnými podnikmi, s malými aj veľkými firmami, vďaka čomu sme získali hodnotné poznatky. Na základe všetkých týchto skúseností poskytujeme audítorské služby v najvyššej kvalite a prístup zameraný na potreby klienta. Vychádzame klientom v ústrety a umožňujeme im vykonávať audit aj priebežne počas celého roka.

Štatutárny audit

Tento typ auditu je zo zákona povinný pre obchodné spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie a družstvá, ak splnia 2 roky po sebe, aspoň 2 z nasledovných 3 podmienok:

Celkový majetok spoločnosti (brutto) je vyšší ako 1 000 000 €

Čistý obrat spoločnosti je
vyšší ako 2 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je vyšší ako 30

Naše audítorské služby

 • Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky
 • Dobrovoľný audit na žiadosť spoločníkov, či už z dôvodu predaja obchodného podielu alebo posilnenia dôveryhodnosti spoločnosti
 • Audit pre účtovné jednotky, ktorým to ustanovujú osobitné predpisy a zákony
 • Uisťovacie služby iné, ako audit a ostatné súvisiace služby
 • Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
 • Audit výročnej alebo konsolidovanej výročnej správy
 • Kontrola a overovanie účtovníctva
 • Zostavenie finančných reportov
 • Poradenstvo pri príprave účtovných závierok
 • Due diligence
 • Zostavenie výkazov cash flow