pixelcode

Ostatné služby

Pri spolupráci s našimi klientmi , či už v rámci audítorstva alebo účtovníctva, sme získali množstvo poznatkov a informácií ohľadne rôznych služieb, ktoré naši klienti potrebovali zabezpečiť popri svojom podnikaní, a preto sme sa rozhodli, že portfólio našich služieb rozšírime aj o nasledovné služby súvisiace s podnikaním, na ktoré sme odborne aj kapacitne vybavení, a ktoré by naši klienti mohli oceniť.

Správy, reporty a dokumentácia

 • Vypracovanie ekonomických správ a reportov
 • Vypracovanie správ z kontroly účtovníctva
 • Vypracovanie správ a potvrdení o platobnej neschopnosti a predĺžení
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie
 • Vypracovanie výročných správ
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Vypracovanie evidencie jázd motorového vozidla
 • Vypracovanie podnikateľských zámerov, podnikových a marketingových stratégií
 • Vypracovanie splnomocnení a čestných vyhlásení

Poradenstvo a zastupovanie klientov

 • Poradenstvo a konzultácie ku komplexnej daňovej a účtovnej problematiky
 • Poradenstvo pri zostavovaní účtovných výkazov a daňových priznaní všetkého druhu
 • Ekonomické, podnikateľské, organizačné a marketingové poradenstvo a konzultácie
 • Vypracovanie písomného stanoviska k daňovým problémom klienta
 • Optimalizácia daňových povinností klienta
 • Daňové poradenstvo pri vzniku, zániku, konkurzoch, likvidáciách alebo zlúčení firiem
 • Poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách v daňových zákonoch
 • Zastupovanie klienta pred správcom dane
 • Zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní
 • Zastupovanie klienta pred inými inštitúciami a úradmi
 • Zastupovanie klienta v banke

Vaše podnikanie

 • Založenie spoločnosti
 • Zápis zmien v spoločnosti
 • Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z príjmu právnických osôb
 • Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z príjmu fyzických osôb SZČO
 • Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z pridanej hodnoty
 • Zmena právnej formy spoločnosti
 • Zrušenie spoločnosti
 • Virtuálne sídlo pre našich klientov na prestížnej adrese v Bratislave – Staré Mesto

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok ohľadne ponúkaných služieb, alebo ak ste nenašli službu, o ktorú by ste mali záujem, neváhajte nás kontaktovať a na Vaše otázky ihneď zodpovieme.