pixelcode
Spoločnosť FB CONSULTING s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

účtovníctvo, základné princípy 5 + 1

V súvislosti so všetkými vedomosťami môžeme konštatovať, ak základy nie sú založené na solídnych znalostiach, je zbytočné ísť ďalej, pokračovať v činnosti. Tak je to aj v prípade účtovníctva. Ak k tomu máme kladný vzťah a baví nás to, môžeme sa naučiť základy účtovníctva.

Základy účtovníctva sa dajú naučiť na niekoľkých miestach

Existuje mnoho kurzov v oblasti účtovníctva a financií , školenia na ovládanie základov účtovníctva a množstvo podnikateľských programov vyššieho vzdelávania, ktoré sa zaoberajú základmi účtovníctva. Okrem toho bolo samozrejme o tejto téme napísaných veľa odborných kníh. Tieto zväzky vám tiež poskytujú vedomosti o základoch účtovníctva, ak sa z nejakého dôvodu nechcete prihlásiť na kurz alebo školenie.

Základy účtovníctva v skratke

Aby sme vám pomohli pochopiť základy účtovníctva, zostavili sme 5 základných pojmov, o ktorých by väčšina z nás mala vedieť.

1.Čo je to účtovníctvo?

Zaznamenávanie hospodárských udalostí podľa určitých pravidiel sa nazýva účtovníctvo.

2.Čo sú to hospodárske udalosti?

Hospodárske udalosti sú také diania, ktoré spôsobujú zmenu v podniku:

- majetkovom postavení (celková súvaha),

- príjmovom postavení (príjmy),

- majetkovej štruktúre (štruktúra aktív). Hospodárske udalosti sú merateľné, vyčísliteľné  a podložené dokumentami.

3. Ako môžeme zoskupiť hospodárske udalosti?

Hospodárska udalosť môže byť zásadnou a komplexnou hospodárskou udalosťou.

4. Čo je to hospodárska rovnováha?

Účtovný výkaz, ktorý zobrazuje obchodné aktíva danej spoločnosti v určitom časovom období.

5. Aké sú základné zásady účtovníctva(5 +1)?

- Podľa zásady úplnosti musia byť všetky hospodárske udalosti zaznamenané v účtovníctve.

- V súlade so zásadou jasnosti musí byť účtovníctvo dobre transparentné, štruktúrované a samozrejme usporiadané v súlade so zákonom.

- Podľa zásady originality je potrebné zabezpečiť, aby účtovné informácie existovali aj v skutočnosti.

- Podľa zásady obozretnosti nie je možné účtovať žiadne neisté príjmy a výdavky.

- Podľa zásady vyrovnania sa príjmy a výdavky za konkrétne obdobie zaznamenávajú v účtoch za rovnaké obdobie bez ohľadu na to, kedy sa platba uskutoční.

- Podľa zásady hrubého účtovníctva účtovná jednotka nekompenzuje výdavky a príjmy alebo pohľadávky a záväzky predložením iba svojho rozdielu v ÚČTOVNÍCTVE.


Zoznam článkov